Okategoriserade

Ställverk – Allt du behöver veta

Bild på ett ställverk

Vad är ett ställverk?

Ett ställverk består av en samling kretsskyddsanordningar i form av strömbrytare eller säkringar i en gemensam anläggning. Denna anläggning används för att växla, styra och skydda kretsar samt komponenter i ett system. De används i både låg- och högspänningstransformatorer för att underlätta distribution och fördelning av elektrisk belastning samtidigt som de elektriska kontakterna hålls intakta. Vidare hjälper det till att detektera fel och felaktiga anslutningar så att potentiella skador kan minimeras. Det ger också ett skydd för människor eftersom det begränsar strömflödet genom systemet till en säker nivå.

Hur fungerar ett ställverk?

När en kortslutning inträffar i ett system kan det drabbas av ett enormt strömflöde och potentiellt skada komponenter. Ett ställverk löser detta problem genom att detektera felet i systemet och skydda komponenter, utrustning och människor. Den stänger vanligtvis av kretsen som överbelastas och kopplar bort ledningen för att inte överbelastningen ska drabba resten av systemet. Därefter kan resten av systemet fortsätta operera normalt utan att skada komponenter och utrustning.

Varför behövs ställverk?

Defekter, fel och elektriska överbelastningar i systemet kan skada utrustning och orsaka strömavbrott för användarna. Av denna anledning behöver det finnas ett skydd på plats som garanterar säkerheten.

Inom vilka branscher används ställverk?

Det är framförallt inom industrin som ställverk i stor utsträckning. De används även inom bostadskomplex, i medelstora till stora kommersiella anläggningar och solenergianläggningar.

Vilka olika typer av ställverk finns det?

Det finns ett antal olika typer av modeller på marknaden:

  • Luftisolerade ställverk – Dessa används för högspänningssystem och på platser där det finns gott om utrymme.
  • Gasisolerade ställverk – Dessa har en kompakt design och används där spänningsområdet är på upp till 550 kV. Denna modell är säker då den är säker mot både elektriska stötar och föroreningar.
  • Miniatyrbrytare – Dessa modeller är lätta och kompakta för montering. De är enkla att hantera med dina händer.