Mätning

Sensorer i brett utbud

Sensor med laser

Sensorer är ett generellt uttryck när det kommer till en viss typ av mätutrustning. Det gemene man kanske inte tänker på är hur många olika typer av sensorer som det finns. Bland annat finns det fotoceller, induktiva/kapacitiva-givare, ultraljud, säkerhetsgivare, temperaturmätare, optisk dataöverföring. Smart Visionkameror, streckkodsläsare, avståndsmätare och lasermätare. Här finner du en kort beskrivning av de olika typer av sensorer som erbjuds.

I kategorin fotoceller finns Sensorer i olika variationer som passar till olika ändamål. Där finns direktavkännande fotocell/diffus fotocell som fungerar lika bra vid korta precisa arbetsområden som vid situationer med långa räckvidder.

En annan modell som kallas för bakgrundsbortbländande fotocell används vid fördel till att känna av olika produkter och färger vid samma position.

En tredje typ av fotocellsensor är reflektorfotocell, som precis som namnet antyder, reflekterar ljuset tillbaka till mottagaren i fotocellenheten. Reflektorfotoceller finns också i olika varianter med inbygda polarizeringsfilter som hjälper till att filtrera bort speglande ljus och reflektioner för att optimera mottagandet.

Med Laserfotocell kommer, precis som namnet antyder, den högsta och mest fokuserade energin. Den är därför ett utmärkt val av sensor för att känna av mycket små objekt och för att mäta avstånd med exakt precision.

Ultraljud är en sensor som känner av med hjälp av ljudpulser som sänds ut och reflekteras tillbaka då sensorn fungerar både som sändare och mottagare. Fördelen med ultraljud är att den tål viss materialbåbyggnad och är oberoende av färger.

I en sensor som är en Sändare / Mottagare placeras avkänningsobjektet mellan sändaren och mottagaren, då det bryter av strålen. Det är ett mycket säkert sätt att mäta på, och det finns olika varianter av denna typ av sensor, så som smalstrålande, bredstrålande och med kodade ljussignaler.

Induktiva givare är en typ av sensor som också finns i olika varianter och storlekar. De indelas i två huvudsakliga modeller – inbyggbar och ej inbyggbar.

Kapacitiva givare mäts i DK-konstant, ε0, (dielekticitetskonstant) och är en avancerad sensor som kräver en del specialkunskaper.