Okategoriserade

Olika sätt för att reglera akustiken

Det finns flera olika sätt att reglera akustiken i ett rum på. Det kan handla om olika sorters ljudisoleringar, olika sorters tak som kan användas, olika väggar som reagerar olika på ljud med mera. Om man vill skapa bra ljud i ett rum så gäller det att fundera på vad som kommer att göras i rummet, hur det kommer att användas på. Ett klassrum skiljer sig från ett kontor, ljudnivån kommer att variera inom båda dessa kategorier, men kanske bör ljudet regleras på olika sätt. Det är också viktigt att förstå vilken sorts akustik personerna som skall använda rummet önskar. Även här kan man förstå att det finns stora skillnader mellan hur akustiken bör vara vid till exempel ett sjukhus eller en biosalong. Kanske behövs det vara extra tyst, kanske får inte akustiken förflyttas utanför väggarna. Sist så måste man också fundera på vilket typ av rum det är, om det är högt eller lågt i tak, om det är ett rum där väggarna inte når taket. Allt detta spelar roll när man skall tänka på akustiken.

Två olika sorters ljudisolering

Det finns två olika främsta sorters ljudisolering, dels stegljudsisolering samt luftljudsisolering. Att därför fundera på hur ljudet kan överföras mellan rum är mycket viktigt. Det kan handla om att förstå om ljudet kan förflyttas till rummet bredvid, kanske via taket eller via golvet.

  • Envägs ljudisolering: Här handlar det om att man bygger in ett undertakssystem vilket leder till minskat buller i rummet som befinner sig under. Genom undertak systemet så minskar man ljudet som kan passera mellan bjälklaget, rör och kanalsystem.

 

  • Vertikal luftljudsisolering: Även här så gäller det att använda sig av ett undertakssystem, ljudet kommer att påverkas tack vare hur bjälklaget är uppbyggt.

 

  • Stegljudsisolering: Här gäller det att arbeta för minskat buller via golvet. När man trampar på golvet så påverkas bjälklaget. Även här kan man använda sig av ett undertak för att förbättra stegljuds nivån.