Ljussättning

Välj rätt lokal med rätt ljus för din verksamhet

Kommersiella fastigheter har olika ändamål. En vanlig indelning är i de tre typerna kontorslokaler, industrilokaler och lagerlokaler. Nu ska vi titta närmare på olika fastighetstyper och den verksamhet som är vanligast förekommande i lokalerna.

Kontorslokaler

I princip alla företag behöver någon form av kontor för att kunna sköta administration, försäljning, inköp, kundtjänst och mycket annat som ingår i den dagliga verksamheten. Nuförtiden är det vanligt med öppna kontorslandskap och en ljus, behaglig miljö i kontorslokaler. Det beror på ökad uppmärksamhet för hur man skapar en god arbetsmiljö . Medarbetare presterar bättre när de känner sig bekväma och trivs på kontoret. Ett fikarum eller ett vilorum gör mycket nytta och moderna kontor är ofta utrustade med sådana utrymmen. Självklart är även inredningen viktig i dessa fastigheter och valet av kontorsmöbler gör stor skillnad.

Industrilokaler

Förknippas med mer traditionell fabriks- och industriverksamhet där det bedrivs produktion och används tunga maskiner. De används också för reparation och service. Att det finns tillräckligt med utrymme i fastigheterna brukar vara en viktig faktor för industrilokaler. Man måste tänka till kring takhöjd och om det finns störande pelare eller mellanväggar. Ljudnivån är ofta hög i industrilokaler och dessutom säkerheten central för att inte riskera arbetsplatsolyckor. Därför måste man tänka till i utformningen av lokalerna och se till att de är anpassade för den aktuella verksamheten. Om dyr och stöldbegärlig utrustning används i industrilokalen är det bra om hela området är inhägnat. Många industrifastigheter behöver också någon form av personalutrymme eller kontor i nära anslutning.

Lagerlokaler

Är helt enkelt lokaler som används för att lagra olika saker som produkter eller material. Om syftet är långvarig lagring är det vanligt att fastigheten inte ser särskilt mycket daglig aktivitet. Andra lager är mer aktiva och har en personalstyrka som lastar och flyttar runt lagerobjekt mest hela tiden. Vad som är viktigt är att lagret anpassas så att temperatur och miljö passar vad som lagras i dessa fastigheter, samt att det finns tillräckligt med utrymme för att smidigt kunna sköta lagerhanteringen.